Skip to main content
search
Aktualności

Warunki przekazania dotacji dla Placówek Niepublicznych w 2023 roku

By 20 września 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 września 2022 przez AO

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ) warunkiem otrzymania w 2023 roku dotacji o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, jest przekazanie:

  1. w terminie do 30 września 2022 roku – organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci – wg załącznika nr 1 do obowiązującej uchwały nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 329) – Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zielonki (pdf. 49,3 KB)
    oraz
  2. danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 roku.
Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content