Skip to main content
search
Aktualności

Ważne zmiany w ustawie dotyczącej świadczeń rodzinnych

By 31 lipca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 lipca 2015 przez admin

świadczenia rodzinne logo3 lipca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę dot. świadczeń rodzinnych. Rodziny, które przekroczą kryterium dochodowe nie stracą uprawnień do dalszego pobierania świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego a także dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Obecnie rodzina która, przekroczy kryterium dochodowe (tj. 574,00 zł na osobę w rodzinie lub 664,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) traci uprawnienia do świadczeń rodzinnych. Od 01.01.2016 r, kiedy ma wejść w życie nowelizacja ustawy, wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona tylko o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodzin. Oznacza to, że za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
Ze zmian skorzystają także rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł.
Przykład:
Jeśli rodzina przekracza kryterium o 280,00 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 300,00 zł, to od 300,00 zł odejmujemy 280,00 zł i oznacza to, że tej rodzinie należy się 20,00 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19,00 zł, już by nie otrzymała tego świadczenia.

Grażyna Hołda – Kierownik GOPS

 

Close Menu
 
13 kwietnia 2024
Skip to content