Skip to main content
search
Aktualności

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – przeprowadzone nabory

By 14 czerwca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 czerwca 2018 przez admin

logo KORONA maleOd maja 2016 roku Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa realizuje lokalną strategię rozwoju m.in. poprzez ogłaszanie naborów wniosków w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Przypomnijmy, że wnioski składane w ramach naborów muszą wpisywać się w cele ogólne naszej lokalnej strategii rozwoju, czyli: Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym oraz Rozwinięta, świadoma i odpowiedzialna społeczność lokalnych przedsiębiorców, identyfikujących się ze środowiskiem społecznym, oferujących innowacyjne produkty i usługi.  


W roku 2016 przeprowadzono w terminie 2-16.11.2016 r. nabór wniosków 1/2016 na działanie z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej. Łącznie wpłynęło 29 wniosków na kwotę 2 320 971,65 zł. Do dofinansowania zostało wybranych 6 wniosków na łączną kwotę 480 000,00 zł.

W roku 2017 przeprowadzono następujące nabory wniosków:
– w terminie 18.04-04.05.2017 r. nabór nr 1/2017 na Rozwijanie działalności gospodarczej.
Łącznie wpłynęło 19 wniosków na kwotę 3 285 336,48 zł. Do dofinansowania wybrano 18 wniosków, natomiast tylko 6 wniosków zmieściło się w limicie dostępnych w naborze środków, na łączną kwotę 977 494,49 zł.
– w terminie 18.04-04.05.2017 r. nabór nr 2/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Łącznie wpłynęły 4 wnioski na kwotę 982 802,00 zł. Do dofinansowania wybrano 4 wnioski na łączną kwotę 982 802,00 zł.
– w terminie 4.12-18.12.2017 nabór nr 3/2017 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (obiekty społeczno-kulturalne).Łącznie wpłynął jeden wniosek na kwotę 51 571,00 zł. Nie został on jednak wybrany przez Radę do dofinansowania.
– w terminie 4.12.-18.12.2017 nabór nr 4/2017 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (miejsca sportowo-rekreacyjne). Łącznie wpłynęły 3 wnioski na kwotę 271 382,13 zł. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez Radę LGD.

W bieżącym 2018 roku udało się przeprowadzić następujące nabory wniosków:
– w terminie 22.02-12.03.2018 r. 3 nabory na tzw. projekty grantowe: 1/2018/G – Grant Lokalne Dziedzictwo Kulturowe; 2/2018/G – Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna; 3/2018/G – Grant Publikacje. Łącznie wpłynęło 28 wniosków, z czego 21 zostało wybranych do dofinansowania.
– w terminie 9-24.04.2018 nabór nr 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz nabór nr 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej. Łącznie wpłynęło 61 wniosków (38 na Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 23 na Rozwijanie działalności gospodarczej). Wnioski znajdują się aktualnie na etapie oceny przez Radę LGD.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych naborów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl  oraz w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice, ul. J. Długosza 36, budynek zespołu szkół-boczne wejście, nr tel. 12 346 43 12).
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

artykuł nr 1 planowane nabory 1

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content