Skip to main content
search
Ogłoszenia

Wójt Gminy Zielonki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.

By 19 listopada 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 19 listopada 2019 przez admin

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Zielonki informuje, że od dnia 21.11.2019 r. do dnia 12.12.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, będzie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej Gminy Zielonki przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej teren ogródków działkowych, znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 59/16, obręb Pękowice.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie. Informacji w sprawie udziela Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zielonki, pokój 210, tel. (12) 2-850-850 wew. 155.

Close Menu
 
11 grudnia 2023
Skip to content