Skip to main content
search
Ogłoszenia

Wójt Gminy Zielonki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.

By 19 listopada 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 listopada 2019 przez admin

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Zielonki informuje, że od dnia 21.11.2019 r. do dnia 12.12.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, będzie wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej Gminy Zielonki przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej teren ogródków działkowych, znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 59/16, obręb Pękowice.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie. Informacji w sprawie udziela Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zielonki, pokój 210, tel. (12) 2-850-850 wew. 155.

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content