Skip to main content
search
Aktualności

Wójt Gminy Zielonki przypomina, że w poniedziałek, 15 grudnia br., mija termin płatności raty podatku od nieruchomości dla osób prawnych

By 11 grudnia 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 11 grudnia 2014 przez admin

Podatek od nieruchomości osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości płacą miesięcznie, bez wezwania – na indywidualne numery rachunków bankowych, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 31 stycznia oraz do 15 dnia każdego następnego miesiąca. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Close Menu
 
1 marca 2024
Skip to content