Skip to main content
search
Aktualności

Wójt Gminy Zielonki przypomina, że w poniedziałek, 15 grudnia br., mija termin płatności raty podatku od nieruchomości dla osób prawnych

By 11 grudnia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 grudnia 2014 przez admin

Podatek od nieruchomości osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości płacą miesięcznie, bez wezwania – na indywidualne numery rachunków bankowych, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 31 stycznia oraz do 15 dnia każdego następnego miesiąca. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content