Skip to main content
search
Wójt Gminy

Wójt Gminy

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

mgr Bogusław Król – Wójt Gminy

 boguslaw_krol

 

Zawód wyuczony: nauczyciel.
Miejsce Pracy: Urząd Gminy Zielonki, 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116.
Data i miejsce urodzenia: 10.05.1958 r, Kraków.
Rodzina: żona Danuta, córka Katarzyna.
Wykształcenie: 1977 matura w XIII LO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, 1990 mgr fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
Praca: 1980-82 dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowicach, 1982-96 nauczyciel i od 1992– 96 dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Długosza w Raciborowicach, 1996-98 kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół i Służby Zdrowia Gminy Zielonki, od 1998 wójt gminy Zielonki.
Działalność Zawodowa: współorganizator kilkunastu obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży; w latach 1990-98 w organach samorządowych: członek Komisji Rady Gminy Michałowice, Komisji Rady Gminy Zielonki oraz członek Komisji Sejmiku Województwa Krakowskiego; członek Powiatowej Rady Zatrudnienia; Zastępca Przewodniczącego Związku Gmin Jurajskich (1999-2007); w latach 1999-2001 członek Małopolskiej Kasy Chorych i Krajowego Związku Kas Chorych.

Sukcesy Osobiste:
– jako nauczyciel przygotował kilkunastu uczestników wojewódzkich olimpiad przedmiotowych (fizyka, matematyka), w tym kilku laureatów.
– udział w zdobyciu I miejsca i uzyskania tytułu “Gmina jakich mało” za wybitne osiągnięcia w opiece społecznej i zdrowotnej dla gminy Zielonki (1998);
– Honorowa Nagroda Polskiej Organizacji Turystycznej “Przebiśnieg ’99” dla gminy Zielonki za adaptację zniszczonego poaustriackiego fortu na Hotel Twierdza;
– w 2002 roku w rankingu gmin o tytuł “Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom” I miejsce w kategorii partycypacja i komunikacja społeczna, II miejsce w kategorii organizacja i obsługa, IV miejsce w kategorii zarządzanie finansami i rozwojem, w klasyfikacji generalnej IV miejsce w Polsce w kategorii gmin do 15 tys. mieszkańców;
– w 2002 roku jako jedyna w województwie, gmina Zielonki otrzymała wyróżnienie przyznane przez II kongres e-Gospodarki w ogólnopolskim konkursie „Krzemowa Gmina 2002” w kategorii „Gminy wiejskie” w zakresie infrastruktury informatycznej i przepływu informacji,
– w 2004 roku w rankingu przygotowanym przez Centrum Badań Regionalnych Gmina Zielonki znalazła się w Srebrnej Setce Samorządów i otrzymała wyróżnienie za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2001 – 2003,
– dwukrotnie (2004, 2005 r.) Gmina Zielonki została wyróżniona w konkursie „Bezpieczna Gmina” za działania podejmowane w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia,
– w 2007 roku Gmina Zielonki otrzymała wyróżnienie w I edycji Konkursu „Teraz Polska“ dla gmin w kategorii gminy wiejskie,
– sześciokrotnie (2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007) Zielonki zostały wyróżnione w w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej. W 2006 roku znalazły się na 26 pozycji, a w 2007 roku gmina Zielonki zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest uznawany za najbardziej wiarygodny i prestiżowy wskaźnik oceny samorządów, bowiem obejmuje oceną wszystkie polskie samorządy.
Jako Wójt Gminy Zielonki szczególny nacisk kładę na:
– podejmowanie systematycznych działań w kierunku udoskonalania jakości i czasu obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Zielonki między innymi poprzez wdrożenie systemu ISO,
– rozwój infrastruktury drogowej oraz wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy,
– zagospodarowanie przestrzenne gminy Zielonki,
– modernizację i budowę nowych obiektów szkolnych (Korzkiew, Wola Zachariaszowska, Zielonki, Bibice), jak również wysoki poziom kształcenia dzieci i młodzieży,
– modernizację i budowę nowych budynków wiejskich i centrów integracji społecznej,
– urządzanie terenów do rekreacji, sportu oraz bezpiecznego i różnorodnego aktywnego wypoczynku,
– kultywowanie tradycji, folkloru oraz wartości podkrakowskiej wsi.
Osiągnięcia i nagrody: Nagroda Kuratora Oświaty (1995); medal Komisji Edukacji Narodowej za działania na rzecz oświaty na terenie gminy Zielonki; medal za zasługi dla Policji, za działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Zielonki.
Hobby: sport, praca fizyczna na działce – majsterkowanie.
 

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content