Skip to main content
search
Aktualności

Wsparcie finansowe dla uczniów z rodzin wielodzietnych

By 21 lipca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 lipca 2014 przez admin

Gmina Zielonki informuje o rozpoczęciu prac nad złożeniem wniosku o otrzymanie dotacji na udzielenie w roku szkolnym 2014/2015 wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” realizowanego przez Województwo Małopolskie.

Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników dla uczniów w rodzin wielodzietnych 4+, z których co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia. Termin składania przez gminy wniosków o udzielenie dotacji upływa 25 lipca 2014 r.
Na podstawie wszystkich złożonych wniosków, Samorząd Województwa podejmie decyzję o kwocie dofinansowania przyznanej poszczególnym gminom.
W związku z koniecznością przygotowania wniosku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach zbiera dane, które umożliwią oszacowanie potrzeb w tym zakresie, tj. liczba rodzin wielodzietnych 4 + oraz liczba uczniów.
Zapraszamy Rodziny wielodzietne 4+ do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracje należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17 w możliwie najszybszym terminie (tj. do 23 lipca 2014 r.)
Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, należy złożyć jedną deklarację, przy czym, pełnoletni uczniowie składają deklarację samodzielnie.
Więcej informacji na temat warunków otrzymania wsparcia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach tel. (12) 627-33-00

Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie pobierz plik (*.pdf)  

Do 30 lipca 2014 r. przedłużono nabór przyjmowania deklaracji do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ 

W związku z powyższym Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17  zaprasza   do składania deklaracji  w terminie do 30  lipca 2014 roku.

 

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content