Skip to main content
search
Aktualności

Wsparcie finansowe klubów sportowych w gminie Zielonki w 2022 roku – 531 130 zł

By 3 stycznia 20221 kwietnia, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 kwietnia 2022 przez KB

Zgodnie z Uchwałą nr XL/52/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 czerwca 2018 roku w terminie do 30 września 2021 roku wpłynęło od stowarzyszeń sportowych 7 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku. Wójt Gminy Zielonki po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków zarządzeniem nr 326/2021 z 30 grudnia 2021 roku przyznał wsparcie finansowe na ich realizację, łącznie 531 130 zł. 4 stycznia odbyło się spotkanie wójta gminy Zielonki Bogusława  Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanko z beneficjentami i podpisanie umów.

Wspieranie rozwoju sportu w gminie Zielonki ma na celu poprawę warunków jego uprawiania na terenie gminy Zielonki oraz zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe dla społeczności lokalnej. Dzięki tej inicjatywie dzieci i młodzież na terenie gminy Zielonki mogą aktywnie spędzać wolny czas biorąc udział w różnorodnych zajęciach m.in. takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, tenis ziemny, bilard, karate, cheerleading.
Wsparcie przyznano następującym podmiotom:
1.    Ludowy Klub Sportowy “Zieleńczanka” Zielonki, zadanie „Edukacja i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Zielonki wśród wszystkich grup wiekowych” – 161 000 zł.
2.    Klub Sportowy Towarzystwo Sportowe “Węgrzce”, zadanie ”Edukacja kultury fizycznej” – 163 130 zł.
3.    Klub Sportowy “Bibiczanka” Bibice, zadanie „Przygotowanie klubu sportowego BIBICZANKA  do współzawodnictwa sportowego” – 145 000 zł.
4.    Uczniowski Klub Sportowy ,,Korzkiew”, zadanie „Przeciwdziałanie skutkom pandemii za pomocą aktywności fizycznej na terenie Korzkwi i okolicznych miejscowości” – 12 000 zł.
5.    Klub Tańca Sportowego „Liderki”, zadanie „Upowszechnianie sportu poprzez zajęcia sportowe i taneczne w Gminie Zielonki” – 20 000 zł.
6.    Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy ,,ZIELONKI”, zadanie „Edukacja dla kultury fizycznej” – 12 000 zł.
7.    Krakowska Akademia Sportu, zadanie „Rozwój sportu w Gminie Zielonki, sekcja OYAMA KARATE” – 18 000 zł.

Zdjęcia z uroczystości podpisania umów.

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content