Skip to main content
search
Ustawa za życiem

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin – Ustawa za życiem

By 5 stycznia 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 stycznia 2017 przez admin

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Świadczenie przysługuje:

1. matce lub ojcu dziecka,

2. opiekunowi prawnemu,

3. opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie ma charakter jednorazowy i będzie mogło być przyznane z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

·zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

·zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17 w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: (12) 627 33 13.

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek – pobierz plik

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator–zasady-przyznawania-jednorazowego-swiadczenia-w-wysokosci-4-tys-zl/

Informator „Za życiem” – pobierz plik

 

Źródło:

· Ustawa  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r. – pobierz plik

· Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu –  pobierz plik 

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content