Skip to main content
search
Ogłoszenia

Wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem

By 15 października 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 15 października 2020 przez admin

Jak oswoic stresCentrum Medyczne Maszachaba realizuje projekt pt. „Wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PODDZIAŁANIE 8.6.2 PROGRAMY ZDROWOTNE, Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.
Kto może uczestniczyć w projekcie:

Grupa docelowa projektu to osoby, które mieszkają lub pracują na terenie województwa małopolskiego, są pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej i należą do jednej lub dwóch niżej opisanych grup.
Grupa A – osoby niezależnie od wieku wykonują zawody o podwyższonym poziomie stresu:

  • podejmują decyzje – kadra zarządzająca;
  • są narażone w pracy na bliski kontakt emocjonalny z drugim człowiekiem: pracownicy sektora ochrony zdrowia, pedagodzy;
  • są narażone na traumatyczne wydarzenia: służby mundurowe
  • są narażone na wysokie ryzyko wypadku przy pracy:
  • górnicy i pracownicy fizyczni sektora budowlanego;

Grupa B – osoby niezależnie od grupy zawodowej są w wieku 30-39 lat
Grupa C – osoby niezależnie od grupy zawodowej są w wieku 50 lat i więcej

Co projekt oferuje uczestnikowi:
W ramach projektu dostępne są następujące formy wsparcia dla uczestników spełniających kryteria udziału w programie:
1) warsztaty psychoedukacyjne
2) zwrot kosztów opiekuna osoby niesamodzielniej, którą opiekuje się uczestnik projektu
3) zwrot kosztu dojazdu na miejsce wsparcia tj. warsztaty psychoedukacyjne oraz z powrotem.

Warsztaty psychoedukacyjne prowadzone będą przez dwóch trenerów, magistrów psychologii, w grupach 10 – osobowych. Czas trwania warsztatów dla każdej z grup: łącznie 24 godziny w 4 modułach po 6 godzin zegarowych, w dni wolne, tj. sobota i niedziela, co dwa tygodnie.
Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie ze szczegółowym scenariuszem określonym w “PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB ODSTRESOWYCH U OSÓB PRACUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2019-2021 Z PERSPEKTYWĄ KONTYNUACJI (RPZ)”. Uczestnicy warsztatów będą łączeni w grupy, w których występują podobne problemy, a schemat warsztatów określony w RPZ dostosowany zostanie do ich profilu oraz w grupy mieszane pod względem zawodu i/lub wieku warsztaty te będą realizowane w oparciu o schemat standardowy określony w RPZ.
Każdy uczestnik w ramach warsztatów otrzyma:
1) materiały szkoleniowe
2) piłeczkę antystresową
3) catering w formie napojów, słodkich i słonych przekąsek oraz ciepłego posiłku
4) podręcznik dydaktyczny + płyta CD z materiałami do relaksacji
5) certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji miękkich
W ramach projektu zapewnione jest udział we wsparciu dla osób niepełnosprawnych min. poprzez:
umożliwienie dotarcie (w tym transport specjalisty) na miejsce realizacji projektu oraz skorzystanie z usług oferowanych w projekcie
zapewnienie materiałów edukacyjnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (osoby niewidome/ niedowidzące)
zapewnienie miejsca realizacji warsztatów bez barier architektonicznych;
zapewnienie materiałów w języku łatwym do czytania,
W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach psychoedukacyjnych osób z niepełnosprawnościami należy wcześniej poinformować realizatora projektu w celu przygotowania odpowiedniej pomocy oraz sprawnej obsługi uczestnictwa ww. osoby.
Informacje organizacyjne:

Udział w warsztatach psychoedukacyjnych jest bezpłatny.

Liczba uczestników projektu jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają uzupełnione ankiety kwalifikacyjne (dostępne do pobrania na stronie projektu lub w biurze projektu) osobiście w Biurze Projektu, Kraków 31-202, ul. Prądnicka 50A, za pośrednictwem poczty oraz poprzez przesłanie ankiety kwalifikacyjnej w wersji elektronicznej (w załączeniu wzór ankiety).
Zakwalifikowani uczestnicy, w pierwszym dniu realizacji wsparcia oraz po zakończeniu uczestnictwa w szkoleniu (do 3 tygodni), są zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie (zaświadczenia z zakładu pracy lub kserokopie umowy cywilno-prawnej, lub dla samozatrudnionych – kserokopie wpisu do CEiG).
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem tel. 12633-02-18, +48508607705, mailowo: projekt.zdrowie@maszachaba.com.pl lub osobiście w siedzibie Biura Projektu.

Beneficjent (realizator) projektu:
Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o.
ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków
Nr wniosku: RPMP.08.06.02-12-0249/18
Tytuł projektu: „Wsparcie pracujących w radzeniu sobie ze stresem”.

Close Menu
 
27 września 2023
Skip to content