Skip to main content
search
Ogłoszenia

Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego

By 9 kwietnia 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 kwietnia 2021 przez admin

Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski przystąpił do Projektu „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Projekt skierowany jest do:

  • Kandydatek i kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka,
  • Osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
  • Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin.

Celem uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową: https://pcpr.powiat.krakow.pl.

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content