Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Wyborcze Zebranie Wiejskie do wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonki 16 października

By 23 września 2016No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 23 września 2016 przez admin

Wójt Gminy Zielonki zwołuje na dzień 16 października 2016 roku o godzinie 18:00 wyborcze Zebranie Wiejskie do wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonki, które odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej Zielonki, ul. Galicyjska 17a

 

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Wybór rady sołeckiej.
6. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego wydatków Sołectwa Zielonki na rok 2017.
7. Projekty uchwał: – w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic.
8. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie zebrania.
Uwaga!
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają pełnoletni mieszkańcy Sołectwa Zielonki, zameldowani na pobyt stały lub czasowy, a także mieszkańcy zamieszkujący sołectwo z zamiarem stałego pobytu, którzy złożą w dniu wyborów stosowne oświadczenie.
Prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym!

      
   Wójt Gminy Zielonki

    (-) Bogusław Król

Close Menu
 
3 grudnia 2023
Skip to content