Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Wyborcze Zebranie Wiejskie do wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonki 16 października

By 23 września 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 września 2016 przez admin

Wójt Gminy Zielonki zwołuje na dzień 16 października 2016 roku o godzinie 18:00 wyborcze Zebranie Wiejskie do wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonki, które odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej Zielonki, ul. Galicyjska 17a

 

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Wybór rady sołeckiej.
6. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego wydatków Sołectwa Zielonki na rok 2017.
7. Projekty uchwał: – w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic.
8. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie zebrania.
Uwaga!
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają pełnoletni mieszkańcy Sołectwa Zielonki, zameldowani na pobyt stały lub czasowy, a także mieszkańcy zamieszkujący sołectwo z zamiarem stałego pobytu, którzy złożą w dniu wyborów stosowne oświadczenie.
Prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym!

      
   Wójt Gminy Zielonki

    (-) Bogusław Król

Close Menu
 
13 kwietnia 2024
Skip to content