Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Trojanowice 11 czerwca 2017 r

By 22 maja 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2017 przez admin

Wójt Gminy Zielonki zwołuje na dzień 11 czerwca 2017 r. (niedziela) o godzinie 17:00 wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Trojanowice, które odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Trojanowicach, Trojanowice, ul. Krakowska 120.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa za lata 2013 – 2017.
6. Wybór sołtysa.
7. Wybór rady sołeckiej.
8. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie zebrania.

 

Uwaga! Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają pełnoletni mieszkańcy Sołectwa Trojanowice, zameldowani na pobyt stały lub czasowy, a także mieszkańcy zamieszkujący sołectwo z zamiarem stałego pobytu, którzy złożą w dniu wyborów stosowne oświadczenie. Prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym!

           Wójt Gminy Zielonki

        (-) Bogusław Król

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content