Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Węgrzce 6 grudnia 2017r.

By 23 listopada 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2017 przez admin

Wójt Gminy Zielonki zwołuje na dzień 6 grudnia 2017 r (środa) o godzinie 18.00 wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Węgrzce, które odbędzie się w Domu Kultury w Węgrzcach, Węgrzce ul. A3 nr 1.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa za lata 2013-2017.
6. Wybór sołtysa.
7. Wybór rady soleckiej.
8. Przyjęcie planu rzeczowo- finansowego wydatków Solectwa Węgrzce na rok 2018.
9. Sprawy bieżące, wnioski i zapytania.
10.Zamknięcie zebrania.
Uwaga!
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają pełnoletni mieszkańcy Sołectwa Węgrzce, zameldowani na pobyt stały lub czasowy, a także mieszkańcy zamieszkujący sołectwo z zamiarem stałego pobytu, którzy złożą w dniu wyborów stosowne oświadczenie. Prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym.

 

Wójt Gminy Zielonki
(-) Bogusław Król

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content