Skip to main content
search
Aktualności

Wydawanie skierowań do uzyskania pomocy żywnościowej

By 8 stycznia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 stycznia 2015 przez admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Osoby i rodziny zainteresowane pomocą żywnościową w ramach podprogramu 2014 i 2015  proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych GOPS w Zielonkach, w celu otrzymania skierowania.
Zgodnie z wytycznymi, wsparcie przeznaczone jest dla osób i rodzin najuboższych oraz najbardziej potrzebujących, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym: osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, osób i rodzin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Program adresowany jest przede wszystkim do osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,  684,00 zł dla osoby w rodzinie.
Program FEAD  w latach 2014 – 2015 realizowany będzie za pośrednictwem  organizacji:
– Caritas Polska, Kraków ul. Ossowskiego 5
– Polski Czerwony Krzyż, Kraków ul. Studencka 19
– Federacja Polskich Banków Żywności, Kraków ul. Zabłocie 20 lok. 22
– Polski Komitet Pomocy Społecznej, Kraków ul. Lenartowicza 14

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content