Skip to main content
search
dzienny opiekun

Wykaz dziennych opiekunów

By 21 sierpnia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 sierpnia 2014 przez admin

Wykaz dziennych opiekunów jest aktualizowany na bieżąco i znajduje się na BIP-ie gminy Zielonki pod adresem:

http://bip.malopolska.pl/gzielonki/Article/id,36568.html 

Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Szczegółowe zadania opiekuna dziennego określa Rozdział 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457.), a także informacje zawarte przez Ustawodawcę na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/dla-gminy/formy-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-/dzienny-opiekun/

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content