Skip to main content
search
Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, składającej się z działek nr 53, nr 112, obręb Bibice.

By 25 maja 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2020 przez admin

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Zielonki informuje, że od dnia 27.05.2020 r. do dnia 17.06.2020 r. będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, wykaz nieruchomości (tutaj) gruntowej Gminy Zielonki przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Bibice, składającej się z działek ewidencyjnych nr 53 o pow. 0,2500 ha oraz nr 112 o pow. 0,3300 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00109956/5.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie. Informacji w sprawie udziela Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zielonki, pokój 210, tel. (12) 2-850-850 wew. 155.

Close Menu
 
18 kwietnia 2024
Skip to content