Skip to main content
search
Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości ptrzeznaczonej do dzierżawy składającej się z części działki nr 59/16, obręb Pękowice.

By 25 maja 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2020 przez admin

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Zielonki informuje, że od dnia 27.05.2020 r. do dnia 17.06.2020 r. będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, wykaz części nieruchomości gruntowej (tutaj) Gminy Zielonki przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Pękowice, składającej się z 7 części działki ewidencyjnej  nr 59/16, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00188485/9.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie. Informacji w sprawie udziela Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zielonki, pokój 210, tel. (12) 2-850-850 wew. 155.

Close Menu
 
30 stycznia 2023
Skip to content