Skip to main content
search
Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

By 3 marca 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 marca 2016 przez admin

Ojcowski Park Narodowy LOGO MNa podstawie art. 19 ust. 1a i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794)  Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego – obszaru Natura 2000 PLH 120004. Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres do 30 kwietnia 2016 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3-4 w zw. z art. 40 w/w ustawy zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planów ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać w dniach do 30 kwietnia 2016 r. włącznie, w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie, a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci.html
Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie do 30 kwietnia 2016 r. włącznie, drogą pisemną na adres: Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa lub mailowo na adres: opnar@pro.onet.pl korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci.html

 

Stanowiska sołectw gminy Zielonki:

Brzozówka: pobierz plik (pdf*)

 

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content