Skip to main content
search
Aktualności

Wymiana pieców w gminie Zielonki – programy dofinansowania, najważniejsze informacje

By 2 marca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 marca 2018 przez admin

wymiana piecowNa terenie gminy Zielonki na ponad 7,2 tys. budynków, ok. 1 tys. ma piece węglowe. W 2017 r. w gminie Zielonki uruchomione zostały dwa programy dofinansowania wymiany pieców dla mieszkańców.

Pierwszy z programów to „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (ZIT) na lata 2014-2020, na który gmina Zielonki pozyskała ponad 6 mln zł. W ramach ZIT na terenie gminy Zielonki ma zostać wymienionych 429 pieców węglowych na gazowe. Łącznie w 2017 r. zawarto 100 umów na dofinasowanie. W 2017 r. wymieniono 53 piece (złożone wnioski o rozliczenie), a kolejnych 47 pieców jest w trakcie wymiany. Wymianę rozpoczęto jesienią 2017 r., bowiem możliwość uruchomienia programu dotowania wymiany pieców dla mieszkańców zależna była od uruchomienia dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, co nastąpiło dopiero 24 sierpnia 2017 roku, poprzez podpisanie umowy z gminą Zielonki. Akcję wymiany poprzedziło wykonanie latem 2017 r. br. blisko 300 ocen energetycznych budynków prywatnych, niezbędnych do uzyskania tegoż dofinansowania na wymianę pieca. Nabór do tego programu dla mieszkańców jest stały, informacje tutaj

W ramach drugiego programu „Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (PONE) w październiku 2017 r. została dokonana wymiana 18 pieców. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznająca gminie dofinansowanie na ten cel została podpisana 22 września 2017 r., co umożliwiło dopiero po tym terminie przyznawanie dofinansowania mieszkańcom. Termin wymiany i rozliczenia dofinansowania dla mieszkańców był nieubłagany – 30 października 2017 r. W ciągu miesiąca wymianą miało zostać objętych 30 starych pieców węglowych starego typu na piece na paliwo węglowe spełniające wymogi ekoprojektu. Z uwagi na późne przyznanie gminie dotacji niektórzy właściciele domów zrezygnowali z udziału w tym projekcie, gdyż  pojawił się problem z wykonawcami i dostępnością pieców o wymaganych parametrach w tym terminie. Gmina w 2018 r. również aplikuje do WFOŚiGW o środki z tego programu. Informacja tutaj

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content