Skip to main content
search
Aktualności

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w gminie Zielonki – gratulujemy świetnych wyników!

By 8 lipca 202213 lipca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 lipca 2022 przez MKF

W roku szkolnym 2021/2022 306 uczniów z czterech szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie jak co roku wypadli bardzo dobrze – powyżej średniej ogólnopolskiej, wojewódzkiej i powiatowej.
Z egzaminu z języka polskiego średni wynik uczniów z czterech szkół podstawowych w gminie Zielonki wyniósł 67 proc., przy średniej w powiecie krakowskim 64 proc., w województwie małopolskim 64 proc., a w kraju 60 proc.
Z egzaminu z matematyki uczniom ze szkół w gminie Zielonki udało się uzyskać średnio 73 proc., podczas gdy średnia w powiecie krakowskim wyniosła 66 proc., w Małopolsce 63 proc., a w Polsce 57 proc.
Z egzaminu z języka angielskiego nasi uczniowie zdobyli natomiast średnio 82 proc.. Średnia dla powiatu wyniosła 73 proc., dla województwa – 69 proc., a kraju 67 proc.
Gratulujemy uczniom naszych szkół podstawowych, nauczycielom i rodzicom! Życzymy uczniom dostania się do wymarzonych szkół średnich!
Jak wypadły poszczególne szkoły z terenu gminy? Z języka polskiego najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Bibicach (71 proc.), a z matematyki i języka angielskiego – uczniowie Szkoły Podstawowej z Zielonek (80 proc. i 85 proc.).
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.
Uczniowie szkół prowadzonych przez gminę Zielonki osiągali najwyższe w Małopolsce wyniki z egzaminów zewnętrznych na koniec etapów kształcenia – egzaminów ósmoklasistów; wcześniej szóstoklasistów i gimnazjalnego wg danych GUS w latach ubiegłych. Dane porównawcze z tego roku, nie są jeszcze dostępne.

Opisujemy: grafiki przedstawiają ujęte tabelarycznie porównawcze wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów dla gminy Zielonki, powiatu krakowskiego, województwa małopolskiego i całego kraju (1 tabela) oraz wyniki z poszczególnych szkół z terenu gminy Zielonki (2 tabela)

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content