Skip to main content
search
Aktualności

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w gminie Zielonki – gratulujemy!

By 3 lipca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 lipca 2024 przez KB

Do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 173 uczniów z czterech szkół prowadzonych przez gminę Zielonki. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie jak co roku wypadli w nich bardzo dobrze – powyżej średniej ogólnopolskiej, wojewódzkiej i powiatowej. Gratulujemy uczniom naszych szkół podstawowych, nauczycielom i rodzicom!
Z egzaminu z języka polskiego średni wynik uczniów z gminnych szkół podstawowych wyniósł 73 proc., przy średniej w powiecie krakowskim 68%, w województwie małopolskim 67 proc, a w kraju 61 proc. Najlepiej ten egzamin napisali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bibicach (76 proc.) oraz Korzkwi (75 proc.). Dobre wyniki z języka polskiego osiągnęli także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach (69 proc.) oraz Woli Zachariaszowskiej (64 proc.).
Z egzaminu z matematyki uczniom ze szkół w gminie Zielonki udało się uzyskać średnio 70 proc, podczas gdy średnia w powiecie krakowskim wyniosła 63 proc, w Małopolsce 59 proc, a w Polsce 52 proc. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bibicach (72 proc.) oraz z Zielonek (70 proc.). Kolejni byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Korzkwi (62 proc.) oraz Szkoły Podstawowej z Woli Zachariaszowskiej (59 proc.)
Ostatnim egzaminem z jakim musieli się zmierzyć uczniowie, był sprawdzian z języka angielskiego. Tu także wyniki dają powód do dumy – średnia dla gminy wyniosła 85 proc. Średnia dla powiatu wyniosła 73 proc, dla województwa – 70 proc, a kraju 66 proc. Z tym egzaminem najlepiej poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bibicach i Zielonkach (po 87 proc.). Za nimi uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach (80 proc.) oraz Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej (74 proc.)

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Życzymy uczniom dostania się do wymarzonych szkół średnich i udanych wakacji.

Grafiki przedstawiają ujęte tabelarycznie porównawcze wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów dla gminy Zielonki, powiatu krakowskiego, województwa małopolskiego i całego kraju oraz wyniki z poszczególnych szkół z terenu gminy Zielonki.

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content