Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Wysoki poziom życia w gminie Zielonki

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Gmina Zielonki znów znalazła się wśród liderów! Tym razem chodzi o ranking poziomu życia mieszkańców, przeprowadzony na zlecenie Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Gmina Zielonki, wśród gmin wiejskich z całego kraju, uplasowała się na 19 pozycji. Wyniki opublikowała 3 września „Wspólnota”.

 

Jako kryteria rankingu wzięto pod uwagę:
1.Zamożność
– poziom bezrobocia (2002)
– mediana dochodu przeciętnego podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (2002)
2.Dostęp do infrastruktury społecznej
– apteki na 1000 mieszkańców (2003)
– obecność liceum ogólnokształcącego w gminie (2003)
– księgozbiór bibliotek w przeliczeniu na 1 mieszkańca (2003)
– widzowie w kinach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (2003)
3.Warunki mieszkaniowe
– liczba izb w przeliczeniu na 1 mieszkańca (2003)
– powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca na 1 mieszkańca (2003)
– procent mieszkań wyposażonych wyposażonych w wodociąg (2002)
– procent mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany (2002)
– procent mieszkań wyposażonych w łazienkę
– procent mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie (2002)
– procent mieszkań wyposażonych w gaz sieciowy
– procent ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
4.Warunki środowiska
– tereny zielone jako procent powierzchni (2003)
– emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na km. kwadratowy (2003)
– procent ludności obsługiwanej przez komunalne oczyszczalnie ścieków (2003)
5.Migracje
– saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (2003)
6.Wykształcenie
– ludność z wykształceniem wyższym jako procent ludności dorosłej (2002)

Wyniki rankingu pt.: “poziom życia w gminach wiejskich”, który został opublikowany w czasopiśmie “Wspólnota” nr 18 z dnia 3 września 2005 roku – pobierz plik

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content