Skip to main content
search
Aktualności

Wzrost cen za odbiór odpadów od 1 stycznia 2018 r.

By 15 grudnia 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 grudnia 2017 przez admin

koszeODBIOROd 1 stycznia 2018 roku stawki za odbiór odpadów będą wynosiły: 13 zł od osoby na nieruchomościach indywidualnych, w których jest realizowany obowiązek segregacji odpadów; 17 zł od osoby na nieruchomościach wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych, w których jest realizowany obowiązek segregacji odpadów. Gdy nie jest realizowany obowiązek segregacji to, niezależnie od rodzaju zabudowy, cena odbioru odpadów wyniesie 20 zł od osoby. Na wzrost ceny usługi miało wpływ m.in. to iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcy zaoferowali wyższe ceny za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki, na co miała wpływ monopolizacja rynku odpadów, częstotliwość odbioru, wysoki standard usług na terenie gminy, zróżnicowana dostępność drogowa, która generuje potrzebę stosowania zróżnicowanego sprzętu. Zostały również zmienione stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych z posesji niezamieszkałych. Wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością ponownego składania deklaracji przez mieszkańców. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości. 

Mieszkańcy gminy Zielonki, w zależności od rodzaju zabudowy, mają różną częstotliwość odbioru odpadów – we wspólnotach mieszkaniowych odbiór odpadów zmieszanych następuje co tydzień, a u mieszkańców domów jednorodzinnych co dwa tygodnie – stąd ceny musiały zostać zróżnicowane. Zgodnie z zapisami ustawy system musi się bowiem zbilansować. Należało więc dostosować stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych do kosztów obsługi systemu.

W związku z faktem, iż stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych z posesji niezamieszkałych były skalkulowane przed wzrostem cen odbioru odpadów zaistniała również konieczność podniesienia ich w sposób zapewniający pokrycie całości kosztów ich odbioru.  Od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały następujące stawki :

w przypadku realizacji obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych za odbiór odpadów zmieszanych: pojemnik 120 l – 35 zł, pojemnik 180 l – 55 zł, pojemnik 240 l – 70 zł, pojemnik 770 l – 185 zł, pojemnik 1100 l – 200 zł. 

w przypadku gdy nie jest realizowany obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych: pojemnik 120 l – 50 zł, pojemnik 180 l – 80 zł, pojemnik 240 l – 100 zł, pojemnik 770 l – 215 zł, pojemnik 1100 l – 300 zł.

Szczegóły kosztów wyglądają tak: w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki w okresie od 2.11.2017 r. do 31.03.2019 r. wykonawca usługi (firma MPGO) zaoferował cenę 496,80 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych. Cena ta jest wyższa od ceny, jaka obowiązywała w poprzednim okresie trwania umowy (do września 2017 r., również firma MPGO) o 65,42 zł brutto za tonę, wynosiła bowiem 431,48 zł brutto za 1 tonę. Przypomnijmy, że w okresie obowiązywania poprzedniej umowy mieszkańcy, gdy segregowali odpady, za odbiór od osoby płacili 10 zł, a 19 zł gdy odpady nie były segregowane.

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content