Skip to main content
search
Aktualności

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami

By 10 stycznia 20227 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

Od 1 lutego 2022 r. o 2 zł od osoby wzrośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Zielonki. Rada Gminy Zielonki podczas sesji 30 grudnia 2021 r. przegłosowała nowe stawki – będą wynosiły odpowiednio: 34 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość jednorodzinną i 38 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość wielolokalową. Ulga za kompostowanie pozostała bez zmian i będzie wynosiła nadal 3 zł od osoby; częstotliwość odbioru odpadów też nie ulegnie zmianie.

W 2021 r. koszty odbioru odpadów były wyższe niż wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – z budżetu gminy Zielonki dopłacono kwotę około 2 mln złotych przy stawkach: 32 zł od zabudowy jednorodzinnej i 36 zł od zabudowy wielolokalowej.

Koszty jeszcze wzrosły – w przeprowadzonym z końcem roku 2021 r. przetargu na odbiór odpadów zmieszanych z terenu gminy Zielonki – Firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, wyłoniona w przetargu spośród 2 oferentów, zaoferowała na 2022 r. kwotę wyższą od obowiązującej za odbiór odpadów zmieszanych z terenu gminy Zielonki w 2021 r. (w 2021 r. MPGO – 4.454.389,26 zł; w 2022 r. firma Strach – 5.033.831,13 zł).  Za  odbiór odpadów segregowanych w 2022 r. odpowiadać będzie firma Tamax (koszt to 4 711 031,09 zł), a za odbiór odpadów zielonych firma MIKI (koszt 1 218 721,86 zł) – tu bez zmian.

Dlatego utrzymanie dotychczasowych składek stało się niemożliwe i Rada Gminy Zielonki podczas sesji 30 grudnia 2021 r. przegłosowała nowe stawki. Równocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 r. z dochodów własnych, z budżetu gminy – kwotą 1 969 254,22 zł, bowiem z planu budżetu na 2022 rok wynika, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami nadal nie pokryją kosztów związanych z gospodarką odpadami w gminie. Przypomnijmy, że według założeń ustawy stawki opłat powinny pokrywać koszt odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców, działalności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługi administracyjnej.

Trzeba też dodać, że co roku w naszej gminie rośnie tonaż odpadów – produkujemy bardzo dużo odpadów zarówno zmieszanych, jak i segregowanych – w 2020 r. było to 476,73 kg na osobę. W  całej Aglomeracji Krakowskiej (Kraków i 14 okalających go gmin) więcej od nas produkują tylko mieszkańcy jednej gminy – Zabierzowa (514,77 kg/os.). Dla porównania mieszkańcy Krakowa produkują 403,8 kg na osobę, sąsiednich Michałowic – 356,27 kg na osobę.

Najpóźniej w lutym każdy mieszkaniec gminy Zielonki otrzyma listownie zawiadomienie o nowej stawce opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, obowiązującej od lutego 2022 r.

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content