Skip to main content
search
Wydarzenia

XL Sesja Zwyczajna Rady Gminy Zielonki Kadencji 2018-2023, 30 czerwca 2022 roku

By 23 czerwca 20221 lipca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 lipca 2022 przez MK

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9:30 XL SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1196/rada-gminy-zielonki.htm

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: XXXVIII sesji zwyczajnej i XXXIX sesji nadzwyczajnej.
4. Sprawozdania z prac komisji.
5. Przedstawienie “Raportu o stanie gminy Zielonki w roku 2021”.
6. Debata nad “Raportem o stanie gminy Zielonki w roku 2021”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki wotum zaufania;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zielonki za 2021 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Zielonki z wykonania budżetu za 2021 rok;
3) udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki absolutorium za 2021 rok;
4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2022;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
6) zmieniająca uchwałę nr XXIX/53/2021 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadania publicznego od Województwa Małopolskiego w zakresie drogi nr 794 w gminie Zielonki w latach 2021/2022r. oraz udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu;
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania w ramach Inicjatyw Samorządowych w 2022 roku;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zielonki biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
9) utworzenia straży gminnej w Gminie Zielonki;
10) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki od dnia 1 września 2022 r.;
11) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2022 r.;
12) zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/76/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Zielonki oraz zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach;
13) ustanowienia Święta Stroju Krakowskiego w gminie Zielonki;
14) przekazania wniosku według właściwości;
15) przekazania wniosku według właściwości;
16) przekazania wniosku według właściwości;
17) przekazania wniosku według właściwości;
18) przekazania petycji według właściwości;
8. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach nt. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 dla Gminy Zielonki.
9. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski radnych.
11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
(-) Mirosław Golanko

 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki

Informujemy, że w posiedzeniu Sesji Rady Gminy Zielonki mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką sesji. Sesja będzie transmitowana w czasie rzeczywistym (on-line). Projekty uchwał wymienione w zawiadomieniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy – Projekty uchwał.

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content