Skip to main content
search
Ogłoszenia

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

By 22 marca 20214 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 4 marca 2022 przez AO

Plakat zaproszeniedo udziału w KonkursieKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, osiemnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie, a co najmniej jeden ze współwłaścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS.
Serdecznie zapraszamy rolników do udziału w Konkursie, laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który dostępny jest we wszystkich Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Na plakacie promującym konkurs znajduje się uśmiechnięty rolnik, obok niego ciągnik rolniczy, który jest nagrodą główną w konkursie.

Close Menu
 
2 października 2023
Skip to content