Skip to main content
search
Aktualności

XXI gala rozdania nagród samorządowych gminy Zielonki, czyli „Śledzik u wójta”

By 11 lutego 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 lutego 2016 przez admin

59 lutego 2016 r. uroczyście wręczono nagrody samorządowe gminy Zielonki. Trafiły one w ręce osób i instytucji, którym samorząd gminy chciał podziękować za zaangażowanie i działania na rzecz gminy Zielonki, a także inicjatywy, pomysły lub sukcesy, które przyczyniły się do jej rozwoju i promocji. Na spotkanie nazywane „Śledzikiem u wójta”, bo tradycyjnie odbywa się w ostatni wieczór karnawału, co roku zapraszani są liderzy, osoby szczególnie zasłużone dla lokalnej społeczności, reprezentujące gminne stowarzyszenia i organizacje oraz przyjaciele gminy: z administracji państwowej, samorządowcy różnych szczebli, współpracujące z gminą instytucje i firmy. I w tym roku hala sportowa w Zielonkach wypełniona była po brzegi, przybyło ok. 500 osób, wśród nich: wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, członek zarządu województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec, starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka i jego zastępca Wojciech Pałka, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin, radni wojewódzcy i powiatowi, przedstawiciele wyższych uczelni, jak również wielu instytucji, organizacji i firm współpracujących z naszą gminą. Przyznano i wręczono osiem nagród samorządowych gminy Zielonki. Wcześniej goście obejrzeli specjalnie przygotowany na ten wieczór film, podsumowujący ostatni rok w gminie Zielonki.

Zapraszamy również do obejrzenia reportażu z wydarzenia: film.

Coroczne spotkanie ma na celu podsumowanie roku, wspomnienie najważniejszych wydarzeń oraz integrację różnych środowisk, a także jest doskonałą okazją do podziękowania instytucjom, osobom, organizacjom, z którymi gmina Zielonki na co dzień współpracuje. Stąd rozpoczęto od kilkunastominutowego filmowego wspomnienia ubiegłego roku. Dowiedzieć się z niego można było, iż w 2015 r. gmina Zielonki znalazła się na 1 miejscu najbardziej prestiżowego rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita”, że ma jeden z najwyższych wskaźników skanalizowania w Małopolsce – ponad 80 proc. (z kanalizacji korzysta 16 tys. z ponad 20 tys. mieszkańców), że w ubiegłym roku powstało 14 km nowej sieci kanalizacyjnej i 3 zbiorniki wody pitnej na ponad 2 tys. m³ łącznie, a na inwestycje drogowe i chodniki wydano ponad 3,3 mln zł.
Nagrodę samorządową gminy Zielonki za rok 2015 wraz ze statuetką „Śledzika” i pamiątkowym dyplomem z rąk wójta gminy Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Ryszarda Krawczyka otrzymali:
1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zielonkach na ręce prezes Krystyny Zabiegaj za 70 lat działalności na terenie gminy Zielonki, za rozwój spółdzielczości, działanie na rzecz przedsiębiorców w gminie, a także wspieranie gminnych przedsięwzięć kulturalnych.
2. Firma Budowlana Rosa, na ręce właścicieli Urszuli Rosy i Tomasza Rosy, generalny wykonawca projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki – III etap w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” za solidność, rzetelność oraz terminową realizację blisko 21,5 kilometra sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w niecałe 9 miesięcy (co daje blisko 2,5 km sieci na miesiąc) oraz wykonanie po robotach nawierzchni asfaltowej na ok. 7 km dróg.
3. Firma Budowlana Majerczak, na ręce prezesa Krzysztofa Majerczaka, generalny wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Krakowskie Przedmieście w Zielonkach od granicy z miastem Krakowem do ul. Paryskiej; za solidną i rzetelną realizację zadania w trudnych warunkach terenowych (sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana w całości w technologii bezwykopowej przy przegłębieniu nawet do 4,5 m) oraz za wzorową koordynację prowadzonych robót z troską o bezpieczeństwo.
4. Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew, w osobach prof. Mirosława Herbowskiego i Roberta Sipiora – za zainicjowanie na terenie gminy Zielonki znaczącego wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Letni Festiwal Muzyczna Korzkiew” i kontynuowanie od czterech lat organizowania w kościele parafialnym tegoż Letniego Festiwalu, dzięki któremu w każdą niedzielę wakacji melomani mają możliwość nieodpłatnego udziału w koncertach muzyki klasycznej na najwyższym światowym poziomie. Tylko w roku 2015 koncertów wysłuchało ok. 1,5 tys. osób.
5. Romuald Zaniewski – za wkład w rozwój gminy Zielonki w latach 1995 – 2015, ogromne zaangażowanie zarówno osobiste, jak i zawodowe, polegające m.in. na inspirowaniu i wprowadzeniu w życie gminy Zielonki wielu nowatorskich rozwiązań, takich jak m.in. segregacja odpadów u źródła (już w 1998 roku), pomysł wytyczenia szlaków rowerowych gminy Zielonki; jak również pracę zawodową na rzecz gminy, najpierw jako kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, następnie kierownik referatu dróg i infrastruktury sieciowej, a w latach 2010 – 2015 prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.
6. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja na ręce rektora prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady – za realizowanie na terenie gminy i we współpracy z gminą wielu projektów: m.in. „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego” z podziękowaniami dla prof. dr hab. inż. Kazimierza Klimy koordynatora ds. naukowych realizowanego na terenie gminy Zielonki projektu i mgr inż. Jerzego Jaskierni kierownikowi tegoż projektu; jak również za powołanie „Instytutu Truskawki” w Garlicy Murowanej na terenie gminy Zielonki dla Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa prof. dr hab. inż. Stanisława Mazura i dr. hab. inż. Moniki Bieniasz z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa z Katedry Sadownictwa.
7. Kazimierz Czekaj, radny województwa małopolskiego – za skuteczny lobbing na rzecz wpisania zachodniej obwodnicy Zielonek do Małopolskiego Programu Inwestycyjnego, czego skutkiem jest gwarancja finansowania dokumentacji projektowej tej inwestycji w Małopolskim Programie Inwestycyjnym, oraz często okazywane wsparcie i życzliwość dla spraw gminy Zielonki.
8. Tadeusz Trzmiel, wiceprezydent Krakowa – za zakończoną w 2015 roku 12-letnią współpracę na rzecz połączenia sieci wodno-kanalizacyjnej gminy z siecią Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, współpracę w ramach Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w dziedzinie publicznego transportu aglomeracyjnego oraz przychylność dla rozwoju połączeń drogowych na styku gminy i miasta.
W imieniu nagrodzonych głos zabrał Kazimierz Czekaj, radny województwa małopolskiego: – Chciałem w imieniu laureatów podziękować. Powiem nieskromnie, ja w Zielonkach mam już ulicę, trudno nie pomagać Zielonkom, skoro jest ulica Na Czekaj – żartował i dodał: – Ale z trasą wolbromską to by się nie udało, gdyby nie tu siedzący Grzesiu Lipiec i Jasiu Musiał.  Bogusław Król, masz wielu przyjaciół, gratuluję tobie dobrego gospodarowania.
Głos zabrali też inni goście. Wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, który pierwszy raz gościł na „Śledziku u wójta”, przyznał, że zaskoczyła go skala tego spotkania. Powiedział: – Jestem pod wrażeniem tego, co tu zobaczyłem, chodzi o bogaty dorobek gminy. Krótko można powiedzieć – tu widać gospodarza! Gratuluję tego, że samorząd potrafi doskonale współpracować i tak wiele inicjatyw dla dobra gminy Zielonki realizować. Życzę, żeby ambitne zadania, które Państwo sobie stawiają, udało się w kolejnych latach realizować. Jednocześnie gratuluję, że udaje się tak świetnie integrować całe środowisko gminy Zielonki. Życzę panie wójcie, żeby samorządy wyższego szczebla i ten szczebel rządowy pomagały w tym, żeby kolejne zamierzenia udało się skutecznie zrealizować.
Grzegorz Lipiec, członek zarządu województwa małopolskiego wspomniał, że trasa wolbromska to jeden z najważniejszych wątków drogowych do załatwienia w najbliższych latach, stąd również poparł starania gminy o jej realizację, i dodał: – Dziękuję panu wójtowi za zaproszenie i wszystkim Państwu, bo wy stanowicie o sile gminy Zielonki. Na ręce pana wójta składam gratulacje. Życzę Państwu, żeby Zielonki nadal utrzymywały się na pozycji lidera, jeśli chodzi o samorządy nie tylko w Małopolsce, jak i w całym kraju.
Wicestarosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka gratulował gminie w imieniu zarządu powiatu: – Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie będące świętem gminy Zielonki i podsumowaniem tego, co Państwo zrobiliście  w roku ubiegłym i w latach poprzednich, ponieważ te inwestycje, te zadania wymagały wieloletnich przygotowań, wieloletniego strategicznego planowania – tego wam serdecznie gratuluję. Gratuluję tej myśli, tego podejścia wieloletniego planowania, bo tu dzisiaj widzimy tego efekty. W imieniu samorządu powiatu krakowskiego bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i zapewniam, że nadal będziemy współpracę kontynuować.
W części artystycznej gali wystąpiła Orkiestra „Wola” z Woli Zachariaszowskiej pod batutą Lecha Wnuka, która grała już na powitanie gości. Po rozdaniu nagród zagrała z chórem młodzieżowym „Fermata”, działającym pod kierownictwem Anny Roj, i zagrała głównie standardy muzyki rozrywkowej, które wykonali młodzi soliści „Fermaty”. Śpiewająco tego wieczoru zaprezentowała się zebranym też sama Anna Roj. Gwiazdą wieczoru była natomiast Małgorzata Krzysica, śpiewająca aktorka, występująca m.in. w Piwnicy pod Baranami, której akompaniował Michał Jurkiewicz. Artystce udało się wciągnąć do zabawy całą publiczność, a Kazimierz Czekaj zaproszony na scenę zaśpiewał nawet z nią w duecie „Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia”! Na scenie zaprezentowali się tego wieczoru wyłącznie artyści z naszej gminy – działający na terenie naszej gminy, bądź na jej terenie mieszkający.
Dyplomy z podziękowaniami wręczono też sponsorom spotkania. Po części oficjalnej, dzięki nim, zaproszeni goście mogli się delektować poczęstunkiem – nie tylko śledzikiem.
Wszystkim naszym gościom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybycie.
MKF

Więcej zdjęć z uroczystości tutaj:

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content