Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Zachodnia obwodnica Zielonek (I etap) z decyzją ZRID

By 13 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 czerwca 2022 przez TN

10 czerwca 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla Trasy Wolbromskiej (zachodniej obwodnicy Zielonek) na odcinku od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa w Zielonkach (I odcinek tzw. południowy TW ). Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor może od razu przystąpić do prac. Inwestycja ma ułatwić zjazd w kierunku miasta z powstającej właśnie Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) i włączenie się do POK od strony Krakowa.
Inwestorem Trasy Wolbromskiej jest Województwo Małopolskie – w części biegnącej przez gminę Zielonki – oraz miasto Kraków – w części biegnącej w jego granicach.  Na początku 2020 r. została podpisana trójstronna umowa na zaprojektowanie i budowę Trasy Wolbromskiej od ul. Pachońskiego w Krakowie do węzła z POK (S52) w Zielonkach pomiędzy Województwem Małopolskim, Gmina Miejską Kraków, a firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Trasa Wolbromska będzie się łączyć poprzez węzeł w Zielonkach z Północną Obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W planach jest również budowa II odcinka tzw. północnego obwodnicy Zielonek (Trasy Wolbromskiej) od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do zjazdu na DW 794 w Trojanowicach. Inwestorem drugiego odcinka jest Województwo Małopolskie. Umowę z wykonawcą projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID) dla drugiego tzw. północnego odcinka Trasy Wolbromskiej podpisano w lutym 2020 r.
Realizacja całości zachodniej obwodnicy Zielonek docelowo pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miejscowości Zielonki, usprawniając system komunikacyjny pozwoli też na upłynnienie ruchu w północnej części Krakowa i na północ od miasta.

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Opisujemy: Ilustracje przedstawiają schematy przebiegu zachodniej obwodnicy Zielonek

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content