Skip to main content
search
Aktualności

Zalania i podtopienia w gminie Zielonki z 5 na 6 sierpnia 2021 r.

By 6 sierpnia 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2021 przez admin

8Po długotrwałych i ulewnych deszczach, które miały miejsca 5 sierpnia, w nocy wiele domów, ulic i pól w gminie Zielonki zostało podtopionych na skutek wylania Naramki, Bibiczanki czy Dłubni. Zalane zostało m.in. centrum Zielonek z Urzędem Gminy Zielonki. 6 sierpnia ma miejsce wielkie sprzątanie po tej deszczowej nocy, głównie domów, ciągów drogowych i okolic rzek. To już 6. takie zdarzenie w tym roku. Trwa szacowanie szkód.

W nocy z 8 na 9 sierpnia kolejny raz podniósł się niebezpiecznie poziom wody w potoku Naramka podtapiając posesje przy ul. Nad Naramką. Na wypadek takich zdarzeń piasek dowożony jest do miejsc wskazywanych przez mieszkańców: w Zielonkach Na Podskalu, przy skrzyżowaniu ul. Rzyczyska z ul. Krakowskie Przedmieście, przy składzie Luskar i na ul. Ks. J. Michalika przy moście. W pozostałych miejscowościach miejsca składowania piasku do celów przeciwpowodziowych wskazują sołtysi, dysponują też workami na piasek. Worki można pobrać też bezpośrednio w Urzędzie Gminy i u strażaków.

Mieszkańcom przekazano ok. 6 tys. worków oraz piasek do zabezpieczania posesji. Gmina zabezpieczyła kolejne 7 tys. sztuk worków.
5 sierpnia od godziny 19:50 do wczesnych godzin porannych jednostki OSP z terenu gminy działały przede wszystkim na terenie Zielonek, przy zalanych domach, posesjach i drogach. Potok Naramka zalał ul. Nad Naramką, ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od transformatora do budynku urzędu, ul. Bankową i ul. Grochowalskiego w Zielonkach, wylanie potoku Prądnik spowodowało zalanie ul. Rzyczyska w Zielonkach. Strażacy interweniowali przy posesjach wzdłuż tych ulic, a także m.in. w zalanym budynku komunalnym przy ul. Galicyjskiej 13 w Zielonkach, zalanych posesjach wzdłuż ul. Długopolskiej w Zielonkach, Gajowej w Owczarach, Radosnej w Garliczce.
Pracowały OSP Zielonki, Owczary, Trojanowice, Bosutów, Bibice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Garlica Murowana. Po południu 6 sierpnia akcja wciąż trwała. Dziękujemy strażakom za ich zaangażowanie. Przypomnijmy, że  ochotnicy wyjeżdżają do zdarzeń całkowicie charytatywnie bez wynagrodzenia. Każdy z ratowników ma swoje obowiązki, dom, rodzinę i pracę, a pomimo tego znajduje czas, aby pomagać innym, gdy zachodzi taka potrzeba, niejednokrotnie w nocy czy we wczesnych godzinach porannych, gdy inni jeszcze śpią.
Woda z rzek wystąpiła bardzo szybko co doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Na kilka godzin została również zamknięta droga wojewódzka nr 794 Kraków-Skała. – Niestety przy takich powodziach przegrywamy walkę, gdyż nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc na już, wczoraj też nie byliśmy w stanie dotrzeć do każdego, gdyż poziom wody był tak wysoki, że nie dało się przejechać wozami. Dziękujemy za pomoc i wsparcie strażakom z OSP Skała oraz OSP Cianowice, a także wszystkim mieszkańcom za solidarność w tak ciężkiej sytuacji. – piszą ochotnicy z OSP Zielonki na swoim profilu FB.
Nad uporządkowaniem terenu po zalaniach czuwa gminny sztab kryzysowy. Przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców, na zlecenie gminy czyszczone są nawierzchnie dróg z błota, przepusty kanalizacyjne, zbierane zatrzymujące się na mostkach korzenie, resztki zwalonych drzew, śmieci, również wielkogabarytowe. Przykładowo przy Klubie Sportowym Bibiczanka osunęła się ziemia ze skarpy, podobnie w pasie ul. Na Czekaj w Bibicach. Na ul. Spacerowej w tej miejscowości drzewo zwaliło się na linię telefoniczną. Mieszkańcom, głównie ulic w centrum Zielonek, woda zalała m.in. części mieszkalne, piwnice, garaże, podwórka, ogrody. Poszkodowane prywatne posesje odwiedzać będzie przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Gmina zwróci się po raz kolejny do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako zarządcy rzek o udrożnienie i uporządkowanie koryt rzecznych.
– Kolejny raz potwierdza się pilna potrzeba realizacji, przygotowanych przez gminę  w ramach konsultacji społecznych do aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, suchych zbiorników na rzece Naramka w Garlicy Murowanej, jak i na rzece Prądnik. Również niezbędne jest uporządkowanie koryt rzek, także na terenie miasta Krakowa, by woda płynęła swobodnie – podkreśla wójt Bogusław Król.

Gminny zespół zarządzania kryzysowego w piątek zebrał w raporcie szkody wyrządzone przez wodę. Po intensywnych opadach deszczu, jakie miały miejsce 5 sierpnia i w nocy 5/6.08.2021 r.: w Zielonkach po wylaniu potoku Naramka/Garliczka zalane zostały posesje wzdłuż potoku i ulic Nad Naramką i Krakowskie Przedmieście na odcinku od transformatora do budynku Urzędu Gminy Zielonki, urząd również został zalany. Droga wojewódzka 794 była nieprzejezdna: zalane zostały posesje i drogi – ul. Bankowa (także niedrożny przepust pod mostem), ul. Grochowalskiego (namulisko, ubytki, zerwanie kładki, piętrzenie wody), ul. Galicyjska, ul. Rzyczyska, ul. Długopolska, ul. Nad Naramką, ul. Na Ogrody, ul. Ks. A. Zięby, ul. Na Popielówkę. Zalany został plac zabaw na ul. Krakowskie Przedmieście 43. Ponadto na ul. Gwiezdnej drzewo zawaliło się na dom. Na ul. Zielone Jary zostały zatkane studzienki, powstało namulisko, zerwana została droga na ul. Na Patoki, naprawy wymaga też ul. Saneczkowa (namulisko).
W Węgrzcach przy ul. C3 podniesiony został asfalt w okolicy przepustu, na ul. B5 odnotowano namulisko, a ul. C1 –zamulony rów przy placu zabaw.
W Korzkwi naprawy wymaga ul. Turkowiec, a na ul. Podzamcze złamane zostało drzewo w poprzek drogi.
W Bibicach na ul. Spacerowej zalana została posesja, powstały namuliska – od ul. Wierzbowej w kierunku budowanej POK, przy placu zabaw; przewrócone drzewo zerwało linię telefoniczną, zalana została przepompownia, uszkodzone przyczółki przy przepuście pod ul. Wierzbową, brzegi rzeki wymagają czyszczenia. Przy ul. Parkowej zalana została posesja, przy ul. Źródlanej – napłynięcie kamienia, brzegi rzeki wymagają czyszczenia, przy ul. Sportowej – napłynięcie kamienia, namulisko, zerwana nawierzchnia od ul. Lipowej. Przy klubie sportowym Bibiczanka oberwała się skarpa. Przy ul Topolowej wypłukany jest kamień spod drogi. Na ul. Bławatkowej – krata do czyszczenia, wypłukany kamień spod drogi, do czyszczenie=a przepust między ul. Kościuszki a rzeką na wysokości tej ulicy. Na ul. Lipowej – zamulone rowy, a ul. Na Czekaj – zerwana skarpa. Na ul. Kościuszki zakamieniony rów w okolicach sklepu ABC.   
Zalany został dom w Garlicy Duchownej, tak samo posesja w Brzozówce na ul. Leśnej. W szkole w Woli Zachariaszowskiej ucierpiała biblioteka.
W Dziekanowicach na ul. Dorożkowej zalało posesje, uprawy rolne, przydomową oczyszczalnię,  namuliska powstały na ul. Długiej i Dziekanowickiej.
W Owczarach zalane zostały posesje wzdłuż ulicy Gajowej (zalana studnia, namuliska, zerwany asfalt), namuliska powstały na ul. Południowej, Zacisznej i Słonecznej.
W Pękowicach zamulona ul. Jurajska.
W Przybysławicach na ul Stoczki – namuliska, zalana droga, gałęzie na drodze, wyjazd ze szkoły, a na ul. Zakole podmyta droga.
W Trojanowicach namulisko na ul. Miechowskiej i ul. Krakowskiej (również przytkane kraty).  
W Bosutowie zatkała się kanalizacja na ul. Krakowskiej.

IO

Więcej zdjęć: tutaj

1
5
DSC04337
DSC04351
DSC04415
DSC04462

Owczary

Zdjęcia przedstawiają podtopienia i ich skutki w gminie Zielonki z nocy 5/6 sierpnia 2021.

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content