Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zamówienia publiczne – informacja dla wykonawców

By 26 kwietnia 202229 kwietnia, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2022 przez TJ

Tylko do 1 września 2022 r. możliwe jest prowadzenie postępowań przetargowych z wykorzystaniem miniPortalu. Po tym czasie postępowanie odbywać się będzie w całości za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.gov.pl.
Od 4 kwietnia br. na Platformie e-Zamówienia udostępniony został Moduł ofert i wniosków. W związku z powyższym każdy Zamawiający ma możliwość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z użyciem funkcjonalności dostępnych na Platformie e-Zamówienia.
Jeśli Zamawiający decyduje się na prowadzenie postępowania na Platformie e-Zamówienia, to nie jest możliwe wskazywanie innego miejsca prowadzonego postępowania. Postępowanie należy prowadzić przy użyciu jednego, wybranego przez siebie, środka komunikacji elektronicznej.
Prowadzenie postępowania na Platformie e-Zamówienia to wskazanie środka komunikacji elektronicznej, przy pomocy którego Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami i otrzymywał od nich oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Korzystanie z portalu wymaga posiadania przez Wykonawcę konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny można zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami platformy e-Zamówień. Znaleźć można tam m.in. takie instrukcje:
– Zakładanie konta użytkownika – https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/11/ZKU-5.2.pdf
– Instrukcja podpisywania wniosku rejestracyjnego dla podmiotu na Platformie e-Zamówienia – https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/01/Podpisywanie-wnioskow-3.1_20210628.pdf
– Składanie ofert, wniosków – https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf

 

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content