Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019

By 21 sierpnia 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 21 sierpnia 2019 przez admin

Małopolski Lider Przedsiębiorczości 2019Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął nabór do Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r. To już IX edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacji pozarządowych – pokazanie najlepszych dobrych praktyk, zaprezentowanie podmiotów które łączą działalność gospodarczą z ważną misją społeczną. Wybieramy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej – czyli przedsiębiorstwo, które działa w Małopolsce już ponad 2 lata, ale także nagradzamy Debiut Roku (czyli podmiot, który działa min. 1 rok).

W tych dwóch kategoriach bierzemy pod uwagę nie tylko twarde wyniki z działalności gospodarczej, ale przede wszystkim działania społeczne – aktywizujące pracowników i podopiecznych, działalność na rzecz społeczności lokalnych np. świadczenie ważnych usług dla mieszkańców czy rozwoju lokalnego. Oprócz kategorii głównej, konkurs nagradza również najlepsze samorządy i firmy komercyjne, które współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.  Ponadto, w tegorocznej edycji mamy nową kategorię, adresowaną do klubów i centrów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Samorządy mogą zgłaszać działające na swoim terenie podmioty reintegracyjne, rekomendując prowadzone przez nie działania aktywizujące. W ramach Konkursu przewidziano nagrody w każdej kategorii. Są to przede wszystkim nagrody finansowe bądź rzeczowe, a także prawo do posługiwania się uzyskanym tytułem. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do włączenia się w tę inicjatywę! Zgłoszenia przyjmujemy do 16 września!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.rops.krakow.pl

Close Menu
 
4 czerwca 2023
Skip to content