Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w projekcie ”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”

By 12 listopada 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 12 listopada 2014 przez admin

Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie: ”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”

Zapraszamy do udziału w Projekcie aktywizacji zawodowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osoby chętne, które chciałyby podjąć pracę i utrzymać bądź uzyskać niezależność finansową.

Projekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych:

– chorujących psychicznie bądź z upośledzeniem umysłowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 01-U lub 02-P,
– jeśli w orzeczeniu widnieje inny symbol, niezbędne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę psychiczną bądź opinia psychologiczna wskazująca na upośledzenie umysłowe,
– w wieku pomiędzy 15 a 64 lata,
– posiadających status osób nieaktywnych zawodowo (nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotni, i nie pracujących zawodowo),
– zamieszkujących na terenie powiatu krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego lub wielickiego.

Co w projekcie można zyskać?

– spotkania ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem pracy, pracującymi indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu,
– grupowe warsztaty psychospołeczne i aktywnego poszukiwania pracy,
– przygotowanie Indywidualnego Planu Działania czyli planu aktywności zawodowej,
– możliwość kursu, szkolenia, stażu,
– indywidualną pomoc trenera pracy w poszukiwaniu ofert pracy, w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą, w podpisaniu dokumentów związanych z procesem zatrudnienia oraz w przyuczeniu do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Rekrutacja prowadzona jest  w sposób ciągły do wyczerpania miejsc. Projekt trwa do 30 czerwca 2015 roku. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź osobistego z biurem projektu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00

Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej ul. Lubelska 21/21, 30-003
Kraków tel. 12 341 46 43, 797 700 202
e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl www.aktywzacjazawodowa.ognisko.org.pl 

logo
logo ognisko 

* Urząd Gminy Zielonki nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam oraz osób i firm zamieszczających swoje reklamy na tej stronie internetowej

Close Menu
 
24 maja 2022
Skip to content