Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w projekcie “Siła kompetencji”

By 30 sierpnia 201913 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2022 przez AO

Plakat sila kompetencjiInstytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019-30.06.2021.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 

1. ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
2. Którym NIE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA UMOWA O PRACE LUB ZLECENIE z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
3. Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy.
4. Posiadające ubezpieczenie w KRUS lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, chcących jednocześnie odejść z rolnictwa.
W projekcie oferujemy:
• Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego;
• Doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching;
• Pośrednictwo pracy;
• Dodatek relokacyjny;
• Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną).
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!
Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!
Zapraszamy do kontaktu:
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków
tel./fax. 12 423 66 90, 605 847 700
a.pater@itk.krakow.pl

Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie: www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2019

Close Menu
 
4 czerwca 2023
Skip to content