Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w projekcie „Siła kompetencji – 3”

By 21 września 2021No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 21 września 2021 przez admin

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji – 3 realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 15.02.2021-30.12.2022.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  1. Zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
  2. Którym nie została przedłużona umowa o prace lub zlecenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
  3. Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy
  4. Posiadające ubezpieczenie w KRUS lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, chcących jednocześnie odejść z rolnictwa.

W projekcie oferujemy:

  • Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
  • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego
  • Doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Dodatek relokacyjny
  • Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!
Uczestnictwo w projekcie jest bezołatne!!!
Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.itk.krakow.pl

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków
tel./fax. 12 423 66 90, 570 455 672
w.pietras@itk.krakow.pl

 

 

Close Menu
 
31 maja 2023
Skip to content