Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w projekcie “Siła Kompetencji”

By 12 kwietnia 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 12 kwietnia 2022 przez AO

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 15.02.2021-31.12.2022.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  1. Zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
  2. Którym nie została przedłużona umowa o prace lub zlecenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
  3. Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy
  4. Posiadające ubezpieczenie w KRUS lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, chcących jednocześnie odejść z rolnictwa.

W projekcie oferujemy:

  • Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
  • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego
  • Doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Dodatek relokacyjny

Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną).
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!!!
Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków
tel./fax. 12 423 66 90, 570 455 672

Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie Instytutu Turystyki w Krakowie.

Close Menu
 
28 września 2023
Skip to content