Skip to main content
search
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Zielonki z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

By 2 kwietnia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 kwietnia 2014 przez admin

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011roku – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2011 roku, Nr 21, poz. 112 ze zmianami) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 19 lutego2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. z dnia 24 lutego  2014 roku, poz. 231) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wyznacza się  na terenie  Gminy Zielonki miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń   wyborczych  i   plakatów   wszystkich komitetów    wyborczych.

Sołectwo

Miejsce

Ilość tablic

Batowice

tablica ogłoszeń

4

Bibice

tablica ogłoszeń

6

Bosutów – Boleń

tablica ogłoszeń

6

Brzozówka

tablica ogłoszeń

5

Dziekanowice

tablica ogłoszeń

4

Garlica Duchowna

tablica ogłoszeń

3

Garlica Murowana

tablica ogłoszeń

3

Garliczka

tablica ogłoszeń

2

Grębynice

tablica ogłoszeń

2

Januszowice

tablica ogłoszeń

1

Korzkiew

tablica ogłoszeń

4

Osiedle Łokietka

tablica ogłoszeń

1

Owczary

tablica ogłoszeń

8

Pękowice

tablica ogłoszeń

4

Przybysławice

tablica ogłoszeń

5

Trojanowice

tablica ogłoszeń

5

Węgrzce

tablice ogłoszeń

12

Wola Zachariaszowska

tablica ogłoszeń

4

Zielonki

tablica ogłoszeń

10

 

§ 2
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.  

§ 3
Plakaty  i  hasła  wyborcze  nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych
w terminie 30 dni po dniu  wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.    

§ 4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zielonki, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki .

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        
                                     Wójt Gminy Zielonki
                                    (-) mgr Bogusław Król       

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content