Skip to main content
search
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

By 8 maja 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 maja 2014 przez admin

ZARZĄDZENIE NR 90/2014 WÓJTA GMINY ZIELONKI Z DNIA 5 MAJA 2014 ROKU
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 182 § 1 pkt 1, § 2, § 3 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2011 roku, Nr 21, poz. 112 ze zmianami) w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2011 roku,  Nr 30, poz.345), – Wójt Gminy Zielonki  zarządza, co następuje:

§ 1
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku w następującym składzie:
1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Domu Kultury w Batowicach, Batowice 98 :
a) Elżbieta Gołąb, zam. Batowice – osoba wskazana przez Wójta,
b) Jakub Rówiński, zam. Bibice,
c) Karolina Wojdała, zam. Zielonki,
d) Aneta Szablowska, zam. Zielonki,
e) Paulina Calik, zam. Garliczka,
f) Joanna Kowalczyk, zam. Garlica Duchowna,
g) Beata Gawron, zam. Bibice,

2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzcach,  Bibice, ul. Tadeusza Kościuszki 56 :
a) Magdalena  Bąk, zam. Węgrzce – osoba wskazana przez Wójta,
b) Anna Kostrój, zam. Węgrzce,
c) Wioletta Konderak, zam. Zielonki,
d) Bożena Seweryn, zam. Zielonki,
e) Krzysztof Droński, zam. Zielonki,
f) Anna Nowakowska, zam. Zielonki,
g) Iwona Żurek, zam. Garlica Murowana,

3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzcach,  Bibice, ul. Tadeusza Kościuszki 56 :
a) Jolanta  Wilk,  zam. Zagaje  Smrokowskie – osoba wskazana przez Wójta,
b) Halina Potaczek, zam. Węgrzce,
c) Marek Konderak, zam. Zielonki,
d) Marta Chrzan, zam. Zielonki,
e) Stanisław Rusek, zam. Węgrzce,
f) Jolanta Junak, zam. Węgrzce,
g) Beata Wojas, zam. Bibice,

4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół w Bibicach, Bibice, ul. Tadeusza Kościuszki 56 A :
a) Bogusława Szabla, zam. Węgrzce – osoba wskazana przez Wójta,
b) Natalia Plewniak, zam. Węgrzce,
c) Karolina Pająk, zam. Bibice,
d) Iwona Kwiecień, zam. Wola Zachariaszowska,
e) Grzegorz Skwara, zam. Bibice,
f) Walerian Gądek, zam. Zielonki,
g) Magdalena Zimoń, zam. Węgrzce,

5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół w Bibicach, Bibice, ul. Tadeusza Kościuszki 56 A :
a) Marta Zygmunt, zam. Olszanka – osoba wskazana przez Wójta,
b) Urszula Ejankowska, zam. Węgrzce,
c) Edyta Raźny, zam. Wola Zachariaszowska,
d) Zuzanna Myszka, zam. Węgrzce,
e) Magdalena Krawczyk, zam. Bibice,
f) Karolina Płonka, zam. Zielonki,
g) Julia Kwiecień, zam. Wola Zachariaszowska,

6) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 z siedzibą w Zespole Szkół w Zielonkach, Zielonki, ul. Księdza Michalika 2 :
a) Bożena Nowak, zam. Kraków – osoba wskazana przez Wójta,
b) Piotr Adamczuk, zam. Węgrzce,
c) Joanna Prasak, zam. Zielonki,
d) Katarzyna Sokół, zam. Zielonki,
e) Maria Radecka, zam. Przybysławice,
f) Ilona Calik, zam. Wola Zachariaszowska,
g) Magdalena Miroń, zam. Trojanowice,

7) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w Zespole Szkół w Zielonkach, Zielonki, ul. Księdza Michalika 2 :
a) Agnieszka Machula, zam. Kraków – osoba wskazana przez Wójta,
b) Małgorzata Dudziak, zam. Zielonki,
c) Małgorzata Piórkowska, zam. Zielonki,
d) Magdalena Małek, zam. Zielonki,
e) Zuzanna Klimczak, zam. Zielonki,
f) Gerard Gądek, zam. Zielonki,
g) Katarzyna Kruczek, zam. Garliczka,

8) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 z siedzibą w Zespole Szkół w Zielonkach, Zielonki, ul. Księdza Michalika 2 :
a) Aleksandra Gołda, zam. Zielonki – osoba wskazana przez Wójta,
b) Maria Rożek, zam. Zielonki,
c) Beata Pocha, zam. Zielonki,
d) Grażyna Kosowska, zam. Zielonki,
e) Albert Myszka, zam. Węgrzce,
f) Kazimierz Krzywda, zam. Garlica Duchowna,
g) Paulina Palimąka, zam. Zielonki,

9)  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 z siedzibą w Sali Konferencyjnej, Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 :
a) Maria Sidor, zam. Kraków – osoba wskazana przez Wójta,
b) Jan Bulak, zam. Zielonki,
c) Mariusz Zieliński, zam. Zielonki,
d) Izabela Tochowicz, zam. Zielonki,
e) Anna Hapek, zam. Zielonki,
f) Irena Stawiarska, zam. Trojanowice,
g) Paulina Gądek, zam. Zielonki,

10) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 z siedzibą w Zespole Szkół w Korzkwi, Korzkiew 18 :
a) Małgorzata  Szumiec, zam. Prądnik Korzkiewski – osoba wskazana przez Wójta,
b) Katarzyna Gazda, zam. Bibice,
c) Elżbieta Cich, zam. Brzozówka,
d) Paweł Kuciel, zam. Zielonki,
e) Ewelina Radecka, zam. Przybysławice,
f) Agata Polakiewicz, zam. Korzkiew,
g) Magdalena Kawałek, zam. Garliczka,

11) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej, Wola Zachariaszowska 105 :
a) Mateusz Kowalski, zam.  Proszowice – osoba wskazana przez Wójta,
b) Justyna Stabrawa, zam. Trojanowice,
c) Dorota Król, zam. Garlica Murowana,
d) Paweł Kula, zam. Zielonki,
e) Anna Siatko, zam.  Przybysławice,
f) Anna Calik, zam. Wola Zachariaszowska,
g) Małgorzata Walczak, zam.  Wola Zachariaszowska,

12) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Owczarach, Owczary, ul. Długa 72 :
a) Paweł Zegartowski, zam.Gołuchowice – osoba wskazana przez Wójta,
b) Justyna Szumny, zam. Brzozówka,
c) Ilona Zaręba, zam. Owczary,
d) Elżbieta Derdaś, zam. Garliczka,
e) Dawid Suder, zam. Korzkiew,
f) Monika Komenda, zam. Zielonki,
g) Małgorzata Karpała, zam. Trojanowice.

§ 2
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w odrębnych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku w następującym składzie:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach, Owczary, ul. Kasztanowa 20 :
a) Anna Rzepecka, zam. Owczary – osoba wskazana przez Wójta,
b) Marta Filipowska – Chludek, zam.  Brzozówka,
c) Paulina Zdybał, zam. Przybysławice,
d) Rafał Stawiarski, zam. Trojanowice,
e) Katarzyna Komenda, zam. Trojanowice,

2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, Batowice 1 :
a) Wiesława Paos zam. Batowice – osoba wskazana przez Wójta,
b) Joanna Sapeta, zam. Batowice,
c) Sylwia Siatko, zam. Przybysławice,
d) Łukasz Kowalczyk, zam. Garlica Duchowna,
e) Agnieszka Sosnkowska, zam. Bibice.

§ 3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Zielonki
(-) mgr Arnold Kuźniarski

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content