Skip to main content
search
Aktualności

Zasady i harmonogramy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pierwszych klas szkół podstawowych oraz zasady rekrutacji do pierwszych klas gimnazjów w gminie Zielonki

By 28 stycznia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 stycznia 2016 przez admin

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Gminy Zielonki przyjęła Uchwałę nr XIII/93/2015 w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz Uchwałę nr XIII/94/2015 w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum.


Ww. uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 8 stycznia 2016 roku pod pozycją nr 176 i nr 177 (weszły w życie 22 stycznia 2016 roku). W dniu 26 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Zielonki przyjął zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramów na rok szkolny 2016/2017 określających terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki. Zostały również ustalone wzory wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum dla uczniów zamieszkałych poza danym obwodem szkolnym oraz wzór wniosku zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum dla uczniów zamieszkałych w danym obwodzie szkolnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://gzeas.zielonki.org (w aktualnościach oraz w zakładce pliki do pobrania).

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content