Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w Węgrzcach.

By 7 kwietnia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 kwietnia 2014 przez admin

Działając zgodnie z art. 69 ust.,  pkt. 3 i 4, art. 79 ust. 11, w powiązaniu z art. 33-36 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. Urz. z 2013 roku  poz. 1235) Wójt Gminy Zielonki informuje, że do tut. organu wpłynął raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych i gazowych, myjni samochodowej realizowanego na działkach oznaczonych nr 481/21, 481/22 obręb Węgrzce przy ul. Stary Trakt/ Warszawska w Węgrzcach.

W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości o przedłożeniu raportu  można zapoznać się z tym dokumentem oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 223, w poniedziałki od godz. 9:30 – 16:00 oraz wtorki, środy i piątki od godz. 8:30 – 15:00.
Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie Wójta Gminy Zielonki o przedłożeniu przez Inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – pobierz plik (*.pdf)
2. Postanowienie o wznowieniu postępowania – pobierz plik (*.pdf)
3. Treść raportu przedłożona przez Inwestora – pobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content