Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w dniu 15 marca 2021 r. związku z projektem: Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek

By 25 marca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 marca 2021 przez admin

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 15.03.2021 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.891.2020.PS, udzielającej Gminie Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, projektowanym wylotem W1 z przykanalika wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrębie projektowanego wylotu płytami betonowymi ażurowymi i korytkiem muldowym do rowu przydrożnego w miejscowościach Zielonki i Kraków.
Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content