Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie pn.”Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2018″

By 15 czerwca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 czerwca 2018 przez admin

Na podstawie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. (załącznik do uchwały nr XXXIII/94/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.), w związku z Zarządzeniem nr 117/2018 Wójta Gminy Zielonki z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2018”:
zwołuję posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2018” na dzień 22 czerwca 2018 roku o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Porządek posiedzenia:
I. Część jawna:
    1. Otwarcie zebrania
    2. Stwierdzenie kworum
    2. Informacja nt. złożonych ofert i oferentów
    3. Wnioski zapytania
    
II. Część zamknięta:
    1. Podpisanie przez członków komisji oświadczeń o bezstronności
    2. Ocena merytoryczna złożonych ofert
    3. Wnioski i zapytania

                                Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                           (-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content