Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia “Budowa stacji paliw płynnych i gazowych, myjni samochodowej…w Węgrzcach”

By 4 czerwca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2014 przez admin

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Zielonki zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych, myjni samochodowej realizowanego na działkach oznaczonych nr 481/21, 481/22 obręb Węgrzce przy ul. Stary Trakt/ Warszawska w Węgrzcach”, na wniosek  Pana Andrzeja Garpiel ul. K.H. Piątka 16, 31-234 Kraków reprezentującego AGJK Invest Sp. z o.o. ul. J. Lea 202, 30-133 Kraków.

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, można się zapoznać z treścią decyzji oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki w dniach: poniedziałek od godz. 9:30 do 16:00, wtorek, środa, piątek od godz. 8:30 do 14:30 (Referat Budownictwa i Urbanistyki, pokój 223).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia – pobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content