Skip to main content
search
Aktualności

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

By 8 grudnia 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 grudnia 2017 przez admin

Wójt Gminy Zielonki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 8 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, w sali konferencyjnej w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 16.00 do 18.00, środy i piątki od 12.00 do 15.00. Projekt Studium i inne informacje w zakładce: tutaj. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się 18 stycznia 2018 roku w czwartek w hali sportowej w Zielonkach, ul. ks. Michalika 2A o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi do projektu Studium należy składać na piśmie do wójta gminy Zielonki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r.

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content