Skip to main content
search
Aktualności

Zawiadomienie o XI Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki

By 3 października 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 października 2019 przez admin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 10 października 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 XI SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu X sesji.
4. Informacja w sprawie Północnej Obwodnicy Krakowa.
5. Sprawozdania z prac komisji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyboru ławnika kadencji 2020-2023;
2) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Zielonki, położonej w miejscowości Pękowice;
3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatyw samorządowych;
4) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
5) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2019;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
7) przekazania skargi według właściwości (skarga mieszkanki Gminy Zielonki zatytułowana jako „skarga – 1”);
8) przekazania skargi według właściwości (skarga mieszkanki Gminy Zielonki zatytułowana jako „skarga – 4”);
9) przekazania skargi według właściwości (skarga mieszkanki Gminy Zielonki zatytułowana jako „skarga – 5”);
10) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zielonki;
11) przekazania wniosku według właściwości;
12) przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Gminy Zielonki pod nazwą „Mikro retencja wód opadowych w Gminie Zielonki przy użyciu zbiorników bezodpływowych wcześniej wykorzystywanych jako zbiorniki nieczystości ciekłych.
 7. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawy bieżące i komunikaty.
 9. Zamknięcie sesji.   

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki).

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki

(-) Mirosław Golanko

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content