Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Zebranie Wiejskie Sołectwa Bosutów – Boleń w dniu 03.08.2014

By 23 lipca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 lipca 2014 przez admin

Rada Sołectwa Bosutów – Boleń zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 03.08.2014 r. o godz. 16:00 – pierwszy termin (16:15 – drugi termin) w Domu Wiejskim w Bosutowie ul. Krakowska 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał przez zebranie Wiejskie.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (protokół do wglądu od godziny 15:30).

3. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego.

4. Przyjęcie planu dochodów i wydatków na rok 2015.

5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia wiejskiego na cele rozbudowy infrastruktury sołectwa – wniosek mieszkańca.

6. Dzierżawa terenu pod drogę wniosek mieszkańca.

7. Poprawa systemu odwodnienia sołectwa:
a) poldery na terenie błoń,

b) rów odwadniający w ulicy Krakowskiej wraz z kratką typu ciężkiego w ul. Kosynierów,

c) budowa drogi i rozdzielenie strumienia wody w ul. leśnej.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie zebrania wiejskiego.

                                                        Sołtys Sołectwa
                                                          (-) Jan Gajoch

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content