Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice

By 14 marca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 marca 2014 przez admin

Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Przebysławice, które odbędzie się 23 marca 2014 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 37.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3.Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zapoznanie się i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenie umowy dzierżawy lokalu Panu J. Marszałkowi oraz zgody na ponowną dzierżawę.
– w sprawie obniżenia czynszu z dzierżawy pomieszczenia dla Pani C. Kupna.
7.  Podjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 106/6.
8. Sprawy bieżące (informacja na temat rozbudowy kanalizacji, wodociągu, remontu dróg po pracach kanalizacyjnych).
9. Dyskusja.
10. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Soltys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content