Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice

By 14 marca 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 14 marca 2014 przez admin

Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Przebysławice, które odbędzie się 23 marca 2014 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 37.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3.Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zapoznanie się i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał:
– w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenie umowy dzierżawy lokalu Panu J. Marszałkowi oraz zgody na ponowną dzierżawę.
– w sprawie obniżenia czynszu z dzierżawy pomieszczenia dla Pani C. Kupna.
7.  Podjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 106/6.
8. Sprawy bieżące (informacja na temat rozbudowy kanalizacji, wodociągu, remontu dróg po pracach kanalizacyjnych).
9. Dyskusja.
10. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Soltys Sołectwa Przybysławice
(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
22 lutego 2024
Skip to content