Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Zebranie Wiejskie Sołectwa Trojanowice w dniu 9 listopada 2014 r.

By 3 listopada 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 listopada 2014 przez admin

Sołtys Sołectwa Trojanowice zwołuje na dzień 9 listopada 2014 r. o godz. 16:00 Zebranie Wiejskie Sołectwa Trojanowice, które odbędzie się w Budynku Wiejskim Trojanowice, ul. Krakowska 120.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zapoznanie się i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2014.
6. Podjęcie uchwały – w sprawie planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa Trojanowice na 2015 rok.
7. Sprawy bieżące – budowa chodników, wybory samorządowe.
8. Dyskusja, wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania wiejskiego do podejmowania uchwał, zwołuję zebranie w drugim terminie. Rozpocznie się ono w ciągu 30 min. Od pierwotnie zaplanowanej godziny zebrania.(data, miejsce oraz proponowany porządek obrad – bez zmian).

Sołtys Sołectwa Trojanowice
(-) Bożena Mędrek

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content