Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zawodowy Kurs Kwalifikacyjny “Prowadzenie produkcji rolniczej” w Centrum Edukacji Manager

By 5 lutego 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 5 lutego 2018 przez admin

Centrum Edukacji  MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO  KURSU  KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ. Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp. Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym; zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie

Termin kursu:   22 kwietnia  – 17 listopada  2018 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej: zajęcia w soboty i niedziele

Koszt: 1700 zł  z możliwością wpłaty w 3 ratach /udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51
tel. (22) 517 77 40  lub 602 232 879 fax  (22) 517 77 39 e-mail manager@szkolenia-manager.pl NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE ROLNIK /kurs w formie zaocznej/

Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej. / Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r.   w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.

Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie /potwierdzone  podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły, ośrodka szkoleniowego. /Dz.U.  z 2007 r., poz.843 /

Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.

Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to 400 godz./.

Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs oraz przystąpić do egzaminu.

Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Ale uzyskanie kwalifikacji tą drogą jest oczywiście możliwe także  dla osób z wykształceniem  wyższym.

Na życzenie możemy zorganizować kurs u Państwa /przy grupie min. 15 osób/.

Close Menu
 
2 grudnia 2022
Skip to content