Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie sołectwa Brzozówka 29 listopada 2022 roku

By 21 listopada 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 listopada 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Brzozówka na dzień 29 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym, ul. Krakowska 20.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 14 czerwca 2022 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2023 rok.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zakończenia zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniona na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

Sołtys Sołectwa Brzozówka
(-) Elżbieta Cich

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content